VAT Numarası (VAT Number) Nedir? Nasıl Öğrenilir?

VAT Numarası Nedir? Nasıl Öğrenilir?
VAT Numarası Nedir? Nasıl Öğrenilir?

İşletmelerin uluslararası ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kilit bir role sahip olan VAT Numarası (VAT Number); işletmelerin uluslararası ticarette vergi uyumluluğunu sağlamak için kullanılan tanımlayıcı bir numaradır. Avrupa Birliği üyesi veya birlikle ticari anlaşmalara sahip ülkelerle iş yapan firmalar için VAT Numarası, olmazsa olmaz bir yasal gerekliliktir. Bu numara, işletmelerin kayıtlı oldukları ülkelerdeki vergi yasalarına uygun olarak vergi ödemelerini yapmalarını sağlamakta ve yasal işlemlerinde sorun yaşamalarının önüne geçmektedir.

iyziBlog‘da bu hafta ”VAT numarası nedir ve nasıl öğrenilir?” gibi soruların yanı sıra, bu numaranın e-ticaretteki önemi ve işletmelerin bu konuda neden dikkatli olmaları gerektiğine dair bazı konuları ele alacağız. Hazırsanız, yazımız başlıyor!

VAT Numarası (VAT Number) Nedir?

VAT (Value Added Tax) ya da Türkiye Cumhuriyeti’ndeki karşılığı ile Katma Değer Vergisi, bir şirketin katma değer vergisi ile ilgili işlemleri için kullanılan özel vergi numarasıdır. Bir ülkedeki mal ve hizmetlerin, nihai tüketiciye ulaşana dek üzerlerine eklenen bir vergi türüdür. 

Ülkelerin farklı mevzuatları ve VAT sistemlerine sahip olması sebebiyle, vergi yükümlülükleri ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak Avrupa Birliği üyesi olan veya birlik ile ticari anlaşmalara sahip ülkelerde faaliyet gösteren işletmeler, ticari varlıklarının devamı adına VAT numarasına sahip olmak zorundadır.

Şirketler, bulundukları ülkedeki yetkili vergi idareleri tarafından oluşturulan belirli kurallara uyarak bu numarayı tescil ettirirler. VAT numarası, şirketlerin vergi beyannamelerinde ve diğer işletmelerle gerçekleştirilen işlemleri düzenlemekte kullanılmaktadır.

Bir İşletmenin VAT Numarası Nasıl Öğrenilir?

Bir işletmenin VAT numarasını öğrenmek istiyorsanız, işletme tarafından düzenlenen bir faturayı kontrol edebilirsiniz. Elinizde kesilen bir fatura yoksa da, şirketin veya ilgili vergi idaresinin resmi web sitesinde basit bir arama yaparak bu bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki şirketlerin VAT numaralarını, Avrupa Birliği Komisyonu’nun VAT Bilgi Değişim Sistemi (VIES) üzerinden de sorgulayabilirsiniz.

AB dışında yer alan ülkelerdeki şirketlerin VAT numaralarını öğrenmek içinse, ilgili ülkenin vergi idaresine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bazı ülkeler, VAT numaralarını açıkça yayınlamayabilir veya bu bilgilerin paylaşımını kısıtlayabilirler.

VAT Numarası Nasıl Alınır, Hangi Belgeler Gereklidir?

VAT numarası almak; şirketlerin ve bağımsız profesyonellerin, finansal işlemlerini düzenli hale getirmeleri için son derece önemli bir adımdır. Bu numarayı almak için ihtiyaç duyulan belgeler ve prosedürler ülkelere göre farklılık gösterebilse de, genellikle izlenen adımlar benzerdir.

İlk olarak, ticari faaliyet göstereceğiniz ülkedeki vergi otoritesi ile iletişime geçin ve gerekli belgeler ve prosedürleri öğrenin.

Akabinde:

 • İlgili devlet dairesine (genellikle vergi dairesi) başvuru yapın.
 • Başvuru sürecini başlatmak için, işletmenizin detaylarını ve kişisel bilgilerini içeren formu doldurun. Bu formda; işletmenin adı, adresi, türü, işletmeyi temsil eden şahısların adları vb. bilgiler istenecektir.
 • Başvuru formu ve diğer belgeleri ilgili makama eksiksiz ve hatasız sunun. 

Başvuru sürecinde istenecek belgelerden bazılarıysa şöyledir:

 • İşletme kayıt belgesi: İşletmenin ilgili ticaret odasına resmi olarak kayıtlı olduğunu gösteren belge.
 • İşletme sahibi veya temsilcisinin kimlik belgesi: Pasaport, sürücü belgesi veya ulusal kimlik kartı gibi fotoğraflı bir kimlik belgesi talep edilecektir.
 • İmza beyannamesi: İşletme sahibi veya temsilcisinin, işletmeyi temsil yetkisine, yani imza yetkisine sahip olduğunu gösteren beyanname.
 • Ticari sicil belgesi: İşletmenin resmi olarak kayıtlı olduğu ve faaliyet iznine sahip olduğunu kanıtlayan bu belge, ticaret sicil memurluğu veya ilgili devlet dairesinden temin edilebilmektedir.
 • Adres kanıtı: İşletmenin faaliyet gösterdiği adresi doğrulayan bir belge. Örneğin; kira kontratı veya faturalar.
 • Banka hesap bilgileri: İşletmenin banka hesabına ilişkin dökümler.

Eksik veya Yanlış VAT Numarasının Doğurabileceği Cezai Yaptırımlar

Hatalı VAT numarası kullanımının veya bu numaraya sahip olmamanın getireceği cezai yaptırımlar, işletmeler için önemli mali ve hukuki sorunlara yol açabilir. Bu tür hataların cezai yaptırımları ülkelere göre değişiklik gösterse de, işletmeler genellikle şu sonuçlarla karşılaşabilir:

Para cezaları

Bu durumdan kaynaklanan vergi hataları vergi idaresi tarafından tespit edildiğinde, işletmelere ciddi para cezaları uygulanabilir. Bu cezalar, hatalı beyan edilen vergi tutarının bir oranı olarak hesaplanabilir veya belirli bir minimum tutar şeklinde uygulanabilir.

Faiz ve gecikme cezaları

Bu numaraya sahip olmadan yapılan ticaret nedeniyle ödenmemiş vergiler için, faiz ve gecikme cezaları uygulanabilir. Bu, ödenmemiş vergi tutarının üzerine işleyen faiz oranları ve belirli bir süre zarfında tahakkuk eden gecikme cezalarını içerir.

Ek denetim ve incelemeler

Eksik veya yanlış vergi numarası kullanımı, vergi idaresinin işletmeyi daha yakından denetlemesine ve incelemelerine neden olabilir. Bu durum, işletmelerin zaman ve kaynaklarını tüketebilir ve olumsuz bir itibar yaratabilir.

İleri hukuki sorunlar

Bu problem; işletmelerin ilerleyen dönemlerde vergi kaçakçılığı, sahtecilik veya diğer hukuki suçlamalarla karşı karşıya kalmasına yol açabilir. Bu tür suçlamalar, işletmelerin itibarını zedelerken, hukuki süreçlerle uğraşmak için zaman ve mali kaynaklar harcamalarına da neden olabilir.

İşletme lisansı ve izinlerin iptali

Eksik veya yanlış VAT numarası kullanımı, işletmenin faaliyet izinleri ve lisanslarının vergi idarelerince iptal edilmesine neden olabilir. Bu durum, işletmelerin iş yapma yeteneklerini etkileyebilir ve ticari varlıklarını riske atabilir.

İşletmeler bu tür cezai yaptırımlardan kaçınmak için, VAT numaralarını doğru ve eksiksiz bir şekilde kullanmalı, vergi beyannamelerini zamanında ve doğru bir şekilde yapmalı ve yerel vergi mevzuatını dikkatle takip etmelidir.

VAT Numarasının E-ticaretteki Önemi Nedir?

VAT numarası, uluslararası e-ticaret gönderileri için gümrük işlemleri sırasında kritik bir tanımlayıcı olarak kullanılır. Bu numara, gönderinin gönderen ve alıcı arasındaki vergi yükümlülüklerini belirlemeye yardımcı olur ve gümrük yetkilileri tarafından doğrulanır. Ayrıca, faturalar ve diğer ticari belgelerde de yer alır.

E-ticaret işlemlerinde gönderici ve alıcı ülkeler arasındaki vergi yükümlülüklerinde farklılıklar olabilir. Bu nedenle, gönderilerin uygun şekilde etiketlenmesi ve vergi numaralarının eksiksiz ve doğru biçimde belirtilmesi, vergi kaçakçılığı başta olmak üzere birçok hukuki sorunun önlenmesine yardımcı olur.

VAT numarası aynı zamanda, uluslararası işlemlerde vergi avantajlarından yararlanmak isteyen şirketler için de önemlidir. Bazı ülkeler, ithal edilen ürünler için KDV muafiyetleri veya indirim fırsatları sunmaktadır. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen işletmelerin, doğru şekilde kaydedilmiş ve geçerli bir numaraya sahip olması gerekir.

Sonuç olarak, VAT numarası uluslararası e-ticaret işlemlerinde hayati bir öneme sahiptir. Yanlış veya eksik belirtilmesi halinde, vergi kaçakçılığı veya benzer yasal sorunların ortaya çıkabileceği asla göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla, bir şirketin VAT numarasının doğru şekilde kaydedilmesi ve kullanılmasının önemi çok büyüktür.

AB Üyesi Ülkelerden VAT Numarası Örnekleri

Ülke bazında VAT numarası formatları ve yapıları, farklı ülkelerin vergi sistemlerine göre değişebilmektedir. Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin numaralandırma formatları ve örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Almanya (DE): “DE” + 9 haneli sayı (ör. DE123456789)
 • Fransa (FR): “FR” + 2 haneli anahtar + 9 haneli SIREN numarası (ör. FRXX123456789)
 • İtalya (IT): “IT” + 11 haneli sayı (ör. IT12345678901)
 • İspanya (ES): “ES” + 1 harf + 8 haneli sayı + 1 harf (ör. ESX12345678Y) veya “ES” + 7 haneli sayı + 1 harf + 1 harf (ör. ES1234567YZ)
 • Hollanda (NL): “NL” + 9 haneli sayı + “B” + 2 haneli sayı (ör. NL123456789B01)
 • Polonya (PL): “PL” + 10 haneli sayı (ör. PL1234567890)
 • İsveç (SE): “SE” + 10 haneli sayı + “01” (ör. SE123456789001)
 • Belçika (BE): “BE” + 10 haneli sayı (ör. BE0123456789)
 • Avusturya (AT): “AT” + “U” + 8 haneli sayı (ör. ATU12345678)

Bu formatlar ve yapılar hakkında daha fazla bilgi için, ilgili ülkenin vergi idaresine ait web sitesini inceleyebilir veya Avrupa Komisyonu’nun VAT Bilgi Değişim Sistemi (VIES) üzerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

0 Shares:
İlginizi Çekebilir